HOME > >
   
  ʨۡ
  ۾ : chy (118..69.91)     ¥ : 10-11-25 10:18     ȸ : 733    

http://yungxiao.or.kr/xe/1954
ge1 lun2 bu4 fa1xian4 xin1 da4lu4  
ʨ      ۡ       
 
 yi1 si4 wu3 yi1  yi1 wu3 ling2 liu4 nian2 
(          -        ׿  Ҵ  ) 
 
ge1 lun2 bu4 shi4 xi1 ban1 ya2 zhu4ming2 hang2hai3 jia1 shi4 di4li3 da4 fa1xian4 de5 
  ʨ              ٣    ʫ          ۡ   
 
xian1qu1 zhe3 ge1 lun2 bu4 nian2qing1 shi2 jiu4shi4 di4 yuan2 shuo1 de5 xin4 feng4 zhe3 ta1 
      ʨ      Ҵ                       
 
shi2fen1 tui1chong2 ceng2 zai4 re4 na4 ya3 zuo4 guo4 jian1yu4 de5 ma3 ke3 bo1 luo2 li4 zhi4 
                Φ      ة  ʦ          ء   
 
yao4 zuo4 yi1 ge5 hang2hai3 jia1  
          ʫ     
 
ta1 zai4 yi1 si4 jiu3 er4 nian2 dao4 yi1 wu3 ling2 er4 nian2 jian1 si4 ci4 heng2 du4 da4 
                Ҵ            Ҵ          Ԥ   
 
xi1yang2 fa1xian4 le5 mei3 zhou1 da4lu4 ta1 ye3 yin1ci3 cheng2wei2 ming2 chui2 qing1 shi3 de5 
    ۡ    ڸ              為  ٣    青     
 
hang2hai3 jia1  
  ʫ     
 
ge1 lun2 bu4 shi4 ge5 yi4da4li4 ren2 zi4 you4 re4ai4 hang2hai3 mao4xian3 ta1 
    ʨ                        ٳ     
 
du2 guo4  ma3 ke3  bo1 luo2 you2 ji4  shi2fen1 xiang3 wang3 yin4du4 he2 zhong1guo2  
  Φ    ة  ʦ  ﹒                           
 
dang1shi2 di4 yuan2 shuo1 yi3jing1 hen3 sheng4xing2 ge1 lun2 bu4 ye3 shen1xin4 bu4 yi2 ta1 
            很      ʨ                 
 
xian1hou4 xiang4 pu2tao2 ya2  xi1 ban1 ya2  ying1guo2  fa3guo2 deng3 guo2 guo2wang2 qing3qiu2 
    Ԭ                          ϴ 
 
zi1zhu4 yi3 shi2xian4 ta1 xiang4 xi1 hang2xing2 dao4da2 dong1fang1 guo2jia1 de5 ji4hua4 dou1 
                ӹ  ۰  ʫ    ͪ    Դ 
 
zao1 ju4jue2 yi4fang1mian4 di4 yuan2 shuo1 de5 li3lun4 shang4 bu4 shi2fen1 wan2bei4  
  絕    ۰              尚         
 
xu3duo1 ren2 bu4 xiang1xin4 ba3 ge1 lun2 bu4 kan4 cheng2 jiang1 hu2 pian4zi3 yi1 ci4 zai4 
            ʨ          ˰               
 
xi1 ban1 ya2 guan1yu2 ge1 lun2 bu4 ji4hua4 de5 zhuan1men2 de5 shen3cha2 wei3yuan2 hui4 shang4 yi1 
      μ  ʨ      ͪ    ڦ    查      ߾     
 
wei4 wei3yuan2 wen4 ge1 lun2 bu4 ji2shi3 di4qiu2 shi4 yuan2 de5 xiang4 xi1 hang2xing2 ke3yi3 
      ʨ        即  Ϲ                ʦ 
 
dao4da2 dong1fang1 hui2 dao4 chu1fa1 gang3 na4me5 you3 yi1 duan4 hang2xing2 bi4ran2 shi4 cong2 
ӹ  ۰        ۡ      麼      ӫ         
 
di4qiu2 xia4mian4 xiang4 shang4 pa2 po1 fan2chuan2 zen3me5 neng2 pa2 shang4lai2 ne5 dui4 ci3 
Ϲ      ߾          怎麼      ߾  呢       
 
wen4ti2 tao1tao1bu4jue2  kou3 ruo4 xuan2 he2 de5 ge1 lun2 bu4 ye3 zhi3you3 yu3 sai1  
    ԥԥ絕    Ϣ          ʨ               
 
ling4 yi4fang1mian4 dang1shi2 xi1fang1 guo2jia1 dui4 dong1fang1 wu4zhi2 cai2fu4 xu1qiu2 chu2 
另  ۰        ۰  ʫ    ۰  ڪ  ݣ  ϴ   
 
chuan2tong3 de5 si1 chou2  ci2qi4  cha2ye4 wai4 zui4 zhong4yao4 de5 shi4 xiang1 liao4 he2 
                                 
 
huang2jin1 qi2zhong1 xiang1 liao4 shi4 ou1zhou1 ren2 qi3 ju1 sheng1huo2 he2 yin3shi2 peng1tiao2 bi4 
            ϱ            飲     
 
bu4ke3 shao3 de5 cai2liao4 xu1qiu2 liang4 hen3 da4 er2 ben3 di4 you4 bu4 sheng1chan3  
ʦ          ϴ    很                產   
 
dang1shi2 zhe4xie1 shang1pin3 zhu3yao4 jing1 chuan2tong3 de5 hai3  lu4 lian2 yun4 shang1 lu4 yun4shu1 
                      ֤         
 
jing1ying2 zhe4xie1 shang1pin3 de5 ji4 de5 li4yi4 ji2tuan2 ye3 ji2li4 fan3dui4 ge1 lun2 bu4 
          既      ӥ    п    ʨ     
 
kai1pi4 xin1 hang2 lu4 de5 ji4hua4 ge1 lun2 bu4 wei4 shi2xian4 zi4ji3 de5 ji4hua4  
ܣ          ͪ    ʨ      為        ͪ   
 
dao4chu4 you2 shuo1 le5 shi2 ji3 nian2 zhi2dao4 yi1 si4 jiu3 er4 nian2 xi1 ban1 ya2 wang2 hou4 
            Ҵ              Ҵ             
 
hui4 yan3 shi4 ying1xiong2 ta1 shui4fu2 le5 guo2wang2 shen4zhi4 yao4 na2 chu1 zi4ji3 de5 
          她                     
 
si1fang2qian2 zi1zhu4 ge1 lun2 bu4 shi3 ge1 lun2 bu4 de5 ji4hua4 cai2 de2yi3 shi2shi1  
ۮ    ʨ          ʨ        ͪ           
 
yi1 si4 jiu3 er4 nian2 ba1 yue4 san1 ri4 ge1 lun2 bu4 shou4 xi1 ban1 ya2 guo2wang2 
            Ҵ      ߲      ʨ               
 
pai4qian3 dai4 zhe5 gei3 yin4du4 jun1 zhu3 he2 zhong1guo2 huang2di4 de5 guo2 shu1 shuai4ling3 san1 
̺                                ߲ 
 
sao1 bai3 shi2 lai2 dun4 de5 fan2chuan2 cong2 xi1 ban1 ya2 ba1 luo2 si1 gang3 yang2 fan2 chu1 da4 
艘        噸                               
 
xi1yang2 zhi2 xiang4 zheng4 xi1 hang2 qu4 jing1 qi1 shi2 zhou4ye4 de5 jian1ku3 hang2xing2 yi1 
                                   
 
si4 jiu3 er4 nian2 shi2 yue4 shi2 er4 ri4 ling2chen2 zhong1yu2 fa1xian4 le5 lu4di4 ge1 lun2 bu4 
      Ҵ                ۡ        ʨ     
 
yi3wei2 dao4da2 le5 yin4du4 hou4lai2 zhi1dao4 ge1 lun2 bu4 deng1 shang4 de5 zhe4 kuai4 
為  ӹ          Գ    ʨ        ߾       
 
tu3di4 shu3yu2 xian4zai4 zhong1 mei3 zhou1 ba1 lei1 bi3 hai3 zhong1 de5 ba1 ha1 ma3 qun2dao3  
          ڸ                    ة     
 
ta1 dang1shi2 wei4 ta1 ming4ming2 wei4 sheng4 sa4 er3 wa3 duo1  
    為  它  ٤٣  為    ߱           
 
yi1 si4 jiu3 san1 nian2 san1 yue4 shi2 wu3 ri4 ge1 lun2 bu4 hui2 dao4 xi1 ban1 ya2  
          ߲  Ҵ  ߲            ʨ                 
 
ci3hou4 ta1 you4 san1 ci4 zhong4 fu4 ta1 de5 xiang4 xi1 hang2xing2 you4 deng1 shang4 le5 mei3 zhou1 de5 
      ߲                        ߾    ڸ     
 
xu3duo1 hai3an4 zhi2dao4 yi1 wu3 ling2 liu4 nian2 shi4shi4 ta1 yi4zhi2 ren4wei2 ta1 
              ׿  Ҵ          為   
 
dao4da2 de5 shi4 yin4du4 hou4lai2 yi1 ge5 jiao4zuo4 ya3 mei3 li4 ge1 de5 yi4da4li4 
ӹ                  У    ڸ    ʨ     
 
xue2zhe3 jing1guo4 geng1 duo1 de5 kao3cha2 cai2 zhi1dao4 ge1 lun2 bu4 dao4da2 de5 zhe4xie1 
    Φ              Գ  ʨ      ӹ     
 
di4fang1 bu2shi4 yin4du4 er2 shi4 yi1 ge5 yuan2lai2 bu4 wei4ren2 zhi1 de5 xin1 de5 da4lu4 
۰                    為           
 
ge1 lun2 bu4 fa1xian4 le5 xin1 da4lu4 dan4shi4 zhe4 kuai4 da4lu4 que4 yong4 zheng4 shi2 
  ʨ      ۡ          ӣ          卻    証   
 
ta1 shi4 xin1 da4lu4 de5 ren2 de5 ming2zi5 ming4 le5 ming2 ya3 mei3 li4 jia1 zhou1  
它              ٣  ٤    ٣      ڸ    ʥ