HOME > >
   
  瞎ٸ
  ۾ : chy (118..69.91)     ¥ : 10-11-15 09:31     ȸ : 726    

http://yungxiao.or.kr/xe/1907
zhong1guo2 yu4yan2 gu4shi4  xia1 zi3 mo1 xiang4 
    ͺ    瞎    ٸ     
 
 
 
 
hen3 jiu3 hen3 jiu3 yi3qian2  yin4du4 you3 yi1 wei4 guo2wang2  ta1 xin1 di4 shan4liang2  hen3 
很    很                              很 
 
le4yi4 bang1zhu4 bie2ren2  dui4 chen2 min2 men5 ye3shi4 ru2ci3   
  幫  ܬ                   
 
 
 
 
  you3 yi1 ci4  ji3 ge4 xia1 zi3 xiang1 xie2 lai2 dao4 wang2 gong1 qiu2 jian4 guo2wang2 
                瞎      攜          ϴ  ̸     
 
guo2wang2 wen4 ta1men5 shuo1  you3 shen2me5 shi4 wo3 ke2yi3 bang1 ni3men5 de5 ma5   
              麼      ʦ  幫  你    嗎     
 
xia1 zi3 men5 da2 dao4  gan3xie4 guo2wang2 bi4 xia4 de5 ren2ci2  wo3men2 tian1sheng1 jiu4 
瞎        Գ                         
 
shen2me5 ye3 kan4 bu2jian4  ting1 ren2jia1 shuo1  da4 xiang4 shi4 yi1 zhong3 ge4 tou2 ju4da4 de5 
麼      ̸      ʫ                       
 
dong4wu4  ke3shi4 wo3men2 cong2lai2 mei2you3 jian4 guo4  hen3 shi4 hao4qi2  qiu2 bi4 xia4 
ڪ    ʦ        ̸  Φ    很        ϴ     
 
rang4 wo3men2 qin1shou3 mo1 yi1 mo1 xiang4  ye2hao3 zhi1dao4 xiang4 jiu1jing4 shi4 shen2me5 yang4zi3 
      ٸ    ٸ        Գ    ϼ    麼   
 
de5   
       
 
 
 
 
  guo2wang2 xin1 ran2 ying1 yun3  jiu4 ming4ling4 shou3 xia4 de5 da4chen2 shuo1  ni3 qu4 
                  ٤ֵ                你   
 
qian1 yi4tou2 da4 xiang4 lai2 rang4 zhe4 ji3 ge4 xia1 zi3 mo1 yi1 mo1  ye2hao3 le5 jie2 le5 
̲                  瞎    ٸ    ٸ        ̿   
 
ta1men5 de5 xin1yuan4  da4chen2 zun1 ming4 qu4 le5   
              ٤         
 
 
 
 
  bu4 yi2hui4er2  da4chen2 bian4 qian1 zhu4 da4 xiang4 hui2lai2 le5  xiang4 lai2 le5 
              ̲                     
 
 xiang4 lai2 le5  ni3men5 kuai4 guo4lai2 mo1 ba1   
          你    Φ  ٸ  吧       
 
 
 
 
  yu2shi4  ji3 ge4 mang2ren2 gao1 gao1xing4 xing1 di4 ge4zi4 xiang4 da4 xiang4 zou3 le5 
                                 
 
guo4qu4  da4 xiang4 shi2zai4 tai4 da4 le5  ta1men5 ji3 ge4ren2 you3de5 mo1 dao4 le5 da4 
Φ                          ٸ       
 
xiang4 de5 bi2zi3  you3de5 mo1 dao4 le5 da4 xiang4 de5 er3duo5  you3de5 mo1 dao4 le5 da4 
    ެ      ٸ            朵      ٸ       
 
xiang4 de5 ya2chi3  you3de5 peng4dao4 le5 da4 xiang4 de5 shen1zi3  you3de5 chu4 dao4 le5 da4 
          碰                       
 
xiang4 de5 tui3  hai2you3 de5 zhua1 zhu4 le5 da4 xiang4 de5 wei3ba1  ta1men5 dou1 yi3wei2 
            抓            ڭ      Դ  為 
 
zi4ji3 mo1 dao4 de5 jiu4shi4 da4 xiang4  zai3 zi3xi4 xi4 di4 mo1suo3 he2 si1 liang4 qi3lai2 
  ٸ                      ٸ         
 
 
   
 
 
 
 
  guo4 le5 hao3 yi1 hui4  ta1men5 dou1 mo1 de2 cha4bu4duo1 le5  guo2wang2 wen4 dao4 
    Φ              Դ  ٸ              Գ 
 
  xian4zai4 ni3men5 ming2bai2 da4 xiang4 shi4 shen2me5 yang4zi3 de5 le5 ma5  xia1 zi3 
      你  ٥        麼        嗎      瞎   
 
men5 qi2 sheng1 hui2da2  ming2bai2 le5  guo2wang2 shuo1  na4 ni3men5 dou1 shuo1 
            ٥                  你  Դ   
 
shuo1 kan4   
         
 
 
 
 
  mo1 dao4 xiang4 bi2zi3 de5 ren2 shuo1  da4 xiang4 you4 cu1 you4 chang2  jiu4 xiang4 yi1 
    ٸ      ެ                               
 
gen1 guan3zi5  mo1 dao4 xiang4 er3duo5 de5 ren2 mang2 shuo1  bu2dui4 bu2dui4  da4 
  η      ٸ      朵                     
 
xiang4 you4 kuan1 you4 da4 you4 bian3  xiang4 yi1 ba3 shan4zi5  mo1 dao4 xiang4 ya2 de5 ren2 
    ΰ                        ٸ           
 
bo2chi4 shuo1  na2li3  da4 xiang4 xiang4 yi1 gen1 da4 luo2 bu3  mo1 dao4 xiang4 shen1 
        哪                ա        ٸ       
 
de5 ren2 ye3 shuo1  da4 xiang4 ming2ming2 you4 hou4 you4 da4  jiu4 xiang4 yi1 du3 qiang2 yi2yang4 
                ٥٥                       
 
ma2  mo1 dao4 xiang4 tui3 de5 ren2 ye3 fa1biao3 yi4jian4 dao4  wo3 ren4wei2 da4 xiang4 
嘛      ٸ              ۡ  ̸  Գ        為     
 
jiu4 xiang4 yi1 gen1 zhu4zi3  zui4hou4  zhua1 dao4 xiang4 wei3ba1 de5 ren2 man4 tiao2 si1 li3 
                  抓      ڭ      ط       
 
di4 shuo1  ni3men5 dou1 cuo4 le5  yi1 wo3 kan4  da4 xiang4 you4 xi4 you4 chang2  huo2 
        你  Դ                               
 
xiang4 yi1 tiao2 sheng2zi3   
             
 
 
 
 
  xia1 zi3 men5 shui2 ye3 bu4fu2 shui2  dou1 ren4wei2 zi4ji3 yi2ding4 mei2cuo4  jiu4 
    瞎                Դ  為           
 
zhe4yang4 chao3 ge4 mei2 wan2   
  吵           
 
 
 
 
  wo3men2 ren4shi2 shi4wu4  yi2ding4 yao4 cong2 duo1 ge4 jiao3du4 lai2 duo1 fang1mian4 qu4 
        ڪ                    ۰   
 
kao3cha2  cai2neng2 de2dao4 zui4 quan2mian4 de5 liao3 jie3  ru2guo3 zhi3 zhi1dao4 ge4 ju2bu4 
                        Գ    ݻ 
 
jiu4 yi3wei2 zi4ji3 yi3jing1 quan2 ming2bai2 le5  cong2er2 pian4mian4 di4 kan4dai4 shi4wu4 
  為        ٥              ڪ   
 
jiu4 bu4mian3 hui4 nao4 chu1 xia1 zi3 mo1 xiang4 zhe4yang4 de5 xiao4hua4   
      ע    瞎    ٸ